Add Innovations affärsidé är att förbättra företag och organisationer med hjälp av IT, effektiva processer och styrning. Det är först när samtliga delar samspelar som bra resultat uppstår i en bestående förändring.
Vårt fokus ligger i att se förbättringsmöjligheter och transformera till dessa.

 

Nyheter

Global implementation av SDWAN kopplat till Azure och AWS

Add Innovation har lett en implementation av ett nytt globalt nätverk med en helt ny SDWAN teknologi från Cisco på 28 säljkontor och fabriker runt om i världen samt 4 datacenter varav två av dessa molnbaserade. Utöver det även stöttat med migrering av all utrustning till användare till det nya nätverket samtidigt som nya affärssystem etablerades där data migrerades över från gamla miljöer.

Verksamhetsanalys avseende alternativa driftmodeller hos Svenska kraftnät

Add Innovation har genomfört en verksamhetsanalys hos Svenska kraftnät för att ta fram alternativa lösningar och rekommendation avseende framtida IT drift och hosting av ett nytt verksamhetssystem Elmarknads-hubben.
Systemet kommer att förändra elmarknaden i grunden och möjliggöra nya sätt att förmedla eltjänster till verksamheter och privatpersoner som inte var möjligt tidigare.

Skapandet av ADD INNOVATION Logotype

Det kändes viktigt för oss att vår logotype skulle ha en anknytning till vad vi gör hos våra kunder varje dag. Vi arbetar i hela värdekedjan från strategi till transformation med förbättringar där människor, processer och teknik möts. Vår logotype illustrerar just dessa ytor, så vi är mycket nöjda med resultatet.

 

Tjänster

Add Innovation fokuserar på tjänster som identifierar förbättringsområden och att genomföra dessa. 
Nationellt eller multinationellt företag? Oavsett vad så kan vi hjälpa er att förflytta verksamheten till nästa nivå.
Nedan är exempel på tjänster som vi levererar.

Business Growth_edited.jpg
Affärsmöte
Nätverksevent

Förändringsledning

Önskar ni att utveckla er verksamhet men är osäker på hur? Behöver ni hjälp att planera eller genomföra ert nästa projekt? Alla organisationer kan gå framåt i små steg, men att bygga för framtiden i dagens snabba samhällsutveckling kräver insikt och mod för att ta rätt beslut. Det krävs också erfarenhet att få med sig medarbetare och deras engagemang för ett lyckat resultat.

Affärsplanering

"Plan the work, work the plan". En bra plan skapar tydlighet vilka prioriteringar verksamheten behöver göra för att ta nästa steg utifrån den marknadssituation som råder. En bra process för att ta fram affärsplanen skapar ett engagemang hos alla medarbetare som ger rätt förutsättningar för alla att arbeta mot ett gemensamt mål. Add Innovation har lång erfarenhet att ta fram relevanta planer och involvera medarbetare i processen för bästa resultat.

Interimchef (CxO)

Har ni hamnat i en situation där ni omgående behöver göra ett ledarbyte. Inom Add Innovation finns en gedigen VD och CIO erfarenhet som snabbt kan sätta sig in i och ta över ansvaret och driva verksamheten mot nya mål. Oavsett om företaget är i en tillväxtfas eller om ett kostnadsbesparingsprogram behöver genomföras.

Affärsmöte
Juridisk forskning och skrivande
Image by Franck V.

Outsourcing transformation

Att förvalta och utveckla organisationens IT miljö kan göras på flera olika sätt idag i olika typer av kombinationer.  Vi kan hjälpa till att ta fram rätt strategi för er, hitta rätt lösning och framför allt hjälpa er att göra förändringsresan. Ofta är förändringsresan att bli en professionell beställare och få ut effekterna av IT tjänsterna underskattad.

Verksamhetsanalys

Ibland behöver man någon utomstående som med ofärgat sinne kan analysera en verksamhet och vägleda i vilken riktning man skall arbeta framåt. Man kanske behöver vässa sin ”Go to Market” modell eller med nya krav på IT se över sin ”sourcing” strategi. Med  erfarenhet och metodik kan ni få guidning framåt utifrån ert nuläge och målsättning.

AI & Machine Learning

Tekniken finns idag för att automatisera och effektivisera verksamheter. I morgon krävs det för att vara konkurrenskraftig på en global marknaden. Vi hjälper dig att identifiera och genomföra förbättringar och automatisera verksamheten med hjälp av AI och Machine Learning. Vi tror på väldefinierade projekt på max tre månader för snabb effekthemtagning.

Läs mer
 

Erfarenhet

Undvik att uppfinna hjulet igen och lägg istället tid på det nya och unika. Vi kan guida i lösningar som fungerat eller inte fungerat tidigare, men främst inspirera till nya lösningar för den nya tidens krav. Inte minst kan vi hjälpa till och implementera dessa lösningar.
Nedan kan du läsa om våra konsulter och de uppdrag de har genomfört.

 
AW_edited_edited_edited.jpg

Anthony Wester

Tony Wester är en meriterad konsult med mångårig erfarenhet inom IT och har verkat inom följande områden: IT-operation, transformering och Outsourcing, Organisationsförändringar och effektivisering inom olika infrastruktur miljöer. Tony är mycket duktig på att få andra med sig och få saker gjorda.

Vi söker fler medarbetare

Vill du göra karriär i konsultbranschen som egenföretagare? ADD INNOVATION söker begåvade människor som gärna arbetar i team och aldrig kompromissar med kvalitet.

avslappnad Affärsman
Blond le kvinna
Kvinna Lärande i Computer

Managementkonsult

Brinner du för att omsätta tjänster, lösningar och koncept till nytta för olika kunder och verksamheter?
Har du flera års erfarenhet av att arbeta i dynamisk miljö och både i strategiskt och operativt med effektivisering, projektledning, styrning och strategiimplementation. Brinner du för verksamhetsutveckling och förändringsledning, och har god kännedom om ledarskap? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Verksamhetskonsult

Är du en verksamhetskonsult som är van att leda och driva affärsnära projekt? Trivs du med att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet? Brinner du för att skapa förändring och mätbara affärsresultat? Då vill vi gärna träffa dig!

IT konsult

Är du erfaren inom IT-konsultyrket och uppskattar variationsrika arbetsdagar? Skulle du beskriva dig själv som positiv, lösningsorienterad och ansvarsfull? Har du god erfarenhet av projekt, förstudie, genomförande och överlämning till förvaltning? Även erfarenhet av att arbeta och samverka med olika typer av intressenter – utvecklare, testare, verksamhets-representanter, styrgrupp?Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.

 

Om oss

ADD INNOVATION grundades 2019 av Michael Nilsson och Tony Wester med en vision av att skapa ett modernt konsultbolag som förstår samspelet mellan människor, teknik och processer för att uppnå bestående resultat. Båda med en gedigen erfarenhet av förändringsarbete för att förbättra företag.


Marknaden förändras i allt snabbare takt och blir global med hjälp av ny teknologi. Företag av alla storlekar behöver anpassa sig till branschförändringar för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. 


Vi har experter inom ledning, teknik och processer som är redo att hjälpa dig att utveckla och genomföra strategier inte bara för att överleva utan för att få framgång i framtiden.

 

Kontakta oss

+46 70 919 81 27

Tack för ditt meddelande!