1/1

Affärsplanering

Ett japanskt ordspråk lyder: "Mål utan handling är en dagdröm. Handling utan mål är en mardröm".

Mycket är att vinna med att genomföra en välförankrad affärsplaneringsprocess.

- Alla är överens om nuläget både det interna och det externa.

- Förutsättningar och målsättningar skapar tydlighet vad verksamheten skall uppnå.

- Prioritering av aktiviteter som behöver göras för att nå målen har bestämts.

Add Innovation har en modell för hur detta skall genomföras i en organisation för att få bästa möjliga effekt. Nyckelorden är förståelse, prioritering, engagemang och handling.

Vi träffas gärna för att diskutera hur detta kan genomföras i er organisation.