Skärmklipp 2019-11-12 16_edited.jpg

Hyperion Material & Technologies Carve Out

Hyperion Material & Technologies är en ”carve out” från Sandvik koncernen som arbetar med extremt hårda material, t.ex syntetisk diamant, för att tillverka verktyg för att bearbeta exempelvis metaller. De har fabriker och säljkontor på samtliga kontinenter i världen. I och med att man lämnade Sandvik behövde man bygga upp en helt ny IT miljö för att stödja sin globala verksamhet.

Uppdraget var att leda en utrullning av ett nytt globalt nätverk med en helt ny teknologi från Cisco på 28 säljkontor och fabriker runt om i världen samt 4 datacenter varav två av dessa molnbaserade. Samt stödja migrering av all utrustning och användare till det nya nätverket samtidigt som nya affärssystem etablerades där data migrerades över från gamla miljöer, allt utan några produktionsstopp. Detta innebar att kommunikation behövde etableras mellan gamla och nya system med nya användare på ett säkert sätt då migreringar pågick på olika platser under ett helt år.


Till skillnad från det gamla nätverket var detta segmenterat i olika säkerhetszoner med brandväggar och centrala access-system för att skapa en skyddad miljö. Detta var något helt nytt för den globala mottagar-organisationen, som krävde kompetensöverföring, stöd i inventering och analyser av kommunikation mellan de olika systemen och användare. Detta förutsatte också en säkerhets-klassificering av system för rätt placering i nätverket.


Nätverksteamet i projektet arbetade med ett par undantag från Sverige att designa och konfigurera systemet, där man hade möten över Skype för att planera och instruera fysisk installation.


Utmaningar i projektet var att de var många olika leverantörer involverad i projektet med kunskap av sina delar men få med kunskap kring helheten för att få delarna att fungera ihop. Projektledaren hade här en viktig roll att samla de olika kompetenserna för att få systemen att fungera med varandra över både Hyperion MT’s och Sandviks nätverk.


Projektet levererades inom tidplan och inom kostnadsbudget.