Outsourcing Transformation Process.png

Outsourcing vs Insourcing

Var är ni i processen? Är ni osäkra på om ni är på rätt väg? Vilka fördelar respektive nackdelar ger de olika alternativen? Vilka förändringar behöver ni göra internt för att bli en bra beställare av IT tjänster? Alternativt hur bygger ni upp en egen leveransförmåga?
ADD Innovation har lång erfarenhet hur IT leveranser bör se ut och hur de skall genomföras. Vi kan hjälpa er från analys till genomförande.

Outsourcing%20Transformation%20Scope_edited.jpg

Multisourcing

Vilka delar är ni bra på och vilka delar behöver utvecklas? Det är inte ovanligt att man har olika leveransmodeller för olika tjänsteområden, beroende verksamhetskrav eller val av programvara. Vi kan hjälpa till med best practice inom de olika delarna och också guida runt beroende mellan de olika disciplinerna.